Đổi banner và hình ảnh – nội dung trên trang chủ

Bạn vừa mua 1 themes tại CIT Agency và không biết cách chỉnh sửa banner, text trên trang chủ ? Đừng lo, chúng tôi sẽ giúp bạn, chỉ với vài bước đơn giản sau đây.

Bước 1: Đăng nhập vào website với user và pass được cấp.

Bước 2: Vào trang chủ -> Bấm vào Sửa trang -> Edit with UX Builder

Tại đây sẽ hiện ra một màn hình với phong cách kéo thả rất đơn giản, ngay cả đối với những bạn chưa biết code.

Cột bên trái là Những section tương ứng trên cả trang chủ . Khi bấm vào section nào thì màn hình bên phải sẽ hiển thị section tương ứng.

Để thay đổi banner, các bạn nhấp chuột trái vào hình ảnh cần chỉnh sửa.

Các phần text phía dưới cũng tương tự, để sửa phần nào, các bạn chỉ việc nhấp chuột trái vào phần đó, và sửa vào khung tương ứng bên tay trái

Icon hình ảnh cũng tương tự.

Đối với block sản phẩm -> Block này mặc định sẽ hiển thị các sản phẩm mới nhất.Ở Mục Sản phẩm có 2 phần đáng chú ý là phần Style và phần Bài viết:

Ở phần Style có các tùy chọn sau:

1.Phần Style : Có các tùy chọn:

Normal: Hiển thị bình thường

Vertical: Hiển thị theo dạng ngang, hình ảnh 1 bên và tiêu đề 1 bên.

Overlay: Chữ nằm trong ảnh

Và 1 số tùy chọn khác, các bạn có thể bấm vào và xem trực tiếp.

2.Phần Type : Có các tùy chọn:

Slide: Hiển thị theo dạng Slide kéo trượt

Full Slide: Hiển thị 1 slide trên 1 hàng

Row: Hiển thị dạng nhiều sản phẩm

Grid: Hiển thị dạng lưới.

3.Column Spacing: Khoảng cách giữa các sản phẩm, bạn có thể điều chỉnh khoảng cách này theo ý thích

4.Columns: Phần này sẽ hiển thị số lượng sản phẩm trên 1 hàng. Bạn có thể tùy chọn thay đổi theo ý thích

5. Deepth: Mặc định là 0 , sẽ không có bo viền của sản phẩm. Từ 1 đến 5 là bo viền và độ đậm của viền sẽ tăng dần.

Bấm chuột trái vào block Product -> Ở màn hình bên trái , kéo xuống mục bài viết -> ở mục Category, chọn danh mục tương ứng muốn hiển thị.

Phần quan tâm thứ hai là phần bài viết.Bạn có thể tùy chọn danh mục nào sẽ hiển thị. Nếu bạn không chọn phần này, mặc định sẽ chọn ra những sản phẩm mới nhất để hiển thị .

Bấm vào mục Category, tại đây, sẽ hiện ra list các danh mục của bạn. Hãy chọn danh mục tương ứng.

Các mục hình ảnh và text khác cũng có cách thay đổi tương tự:

Cuối cùng , nhấp Apply và Update để lưu lại quá trình trình sửa (QUAN TRỌNG)

4.8/5 - (100 bình chọn)
Bài viết liên quan