Hướng dẫn fix lỗi sslverify=false Plugin Pro và Theme Update

Đầu tiên mình sẽ sử dụng Plugin Query Monitor để kiểm tra. Plugin này rất lợi hại có thể biết được vì sao website của bạn chậm thông qua các Query

Sau khi cài xong Plugin. Bạn click vàoQuery Monitor=>HTTP API Callssẽ thấy các dòng “Màu đỏ” và thời gian gọi HTTP API như ảnh bên dưới. Lỗi này là một lỗi bảo mật, hiển thị cảnh báowp_remote_get()của hàm WordPress được thực thi vớisslverify=false. Và để đảm bảo điều này không xảy ra bạn có thể sử dụng các bộ lọc trong tệpfunctions.phpđể xử lý.

Hướng dẫn fix lỗi sslverify=false

Truy cập vào Server/Hosting và di chuyển đến filefunctions.phpcủa theme. Thông thường file này sẽ nằm tạiwp-content/themes/theme-cua-ban/functions.php. Sau đó mở file và thêm đoạn code này vào.

Screenshot 2021 04 15 at 10.52.07
Screenshot 2021 04 15 at 10.52.48
add_filter( ‘https_ssl_verify’, ‘__return_true’, PHP_INT_MAX );
add_filter( ‘http_request_args’, ‘http_request_force_ssl_verify’, PHP_INT_MAX );
function http_request_force_ssl_verify( $args ) {
$args[ ‘sslverify’ ] = true;
return $args;
}

Sau khi theme xong bạn hãy quay lại kiểm tra HTTP API Calls xem còn lỗi không nhé.

Screenshot 2021 04 15 at 10.53.11

Chúc bạn thực hiện thành công.

4.7/5 - (18 bình chọn)
Bài viết liên quan