WP Debug Log là gì? Cách bật WP Debug Log

WP Debug Log là gì?

Bật WP_Debug trên trangWordPresscó thể giúp bạn hiểu rõ hơn về những gì xảy ra trên website. Đặc biệt hữu dụng khi có sự cố. WordPress Debug cần thiết cho các lập trình viên theme và plugin nếu họ muốn công khai đưa sản phẩm lên trên WordPress.

WP Debug Log là gì? Cách bật WP Debug Log

WordPress Debughay WP_DEBUG là hằng số PHP kích hoạt chế độ debug trong WordPress. Bạn có thể tìm thấy nó trong file wp-config.php. Mặc dù chế độ này mặc định bị tắt nhưng bạn có thể bật lên khi cần thiết

Cách bật WP Debug Log

Để bật WP Debug Log bạn cần truy cập vào bên trong server/hosting và di chuyển vào thư mục lưu trữ của mã nguồn.

Ngay tại bài viết này mình có website đang bị lỗi trắng trang (ảnh đính kèm). Với lỗi trắng trang này bạn sẽ không biết nó là gì, và làm sao để xử lý. Thì với WP Debug Log nó không giúp bạn xử lý lỗi mà nó sẽ show log để cho bạn biết lỗi ở đâu.

CleanShot 2022 04 07 at 13.45.02@2x

Sau khi truy cập vào được mã nguồn. Bạn tìm đến file có tênwp-config.phpsau đó mở file này lên để chỉnh sửa.

CleanShot 2022 04 07 at 13.47.16@2x

Sau khi mở file lên, bạn tìm đến dòngdefine( 'WP_DEBUG', false );. Ở dòng này đang làfalsebạn hãy chuyển nó sangtrue

// Enable WP_DEBUG mode
define( 'WP_DEBUG', true );

// Disable display of errors and warnings
define( 'WP_DEBUG_DISPLAY', true );
CleanShot 2022 04 07 at 14.01.04@2x

Sau khi sửa xong bạn tải lại website, ngay lúc này sẽ hiện thị lỗi cho bạn. Khi có được thông báo lỗi. Thì việc xử lý lỗi web sẽ giúp bạn thực hiện dễ dàng hơn.

Trong trường hợp của mình thì lỗi làsyntax errorlà lỗi cú pháp của filefunctions.phpdòng thứ25.

CleanShot 2022 04 07 at 13.54.34@2x

Chúc bạn thực hiện thành công.

4.9/5 - (16 bình chọn)
Bài viết liên quan